Voor onze specialisten is de samenwerking binnen een vast team onontbeerlijk bij het opbouwen van hun kennis en ervaring. Naast deze samenwerking in teamverband zijn ook de strategie en de visie van onze medewerkers bepalend. Bij VSA heb je als medewerker volop de kans om in jezelf te investeren. Gerichte opleidingen bieden je de mogelijkheid om een tekort aan specifieke vakkennis op te vangen. Kortom: werken voor VSA betekent vergroting van je kennis, zelfstandigheid en flexibiliteit. Begrippen die de basis vormen voor je verdere loopbaan.

Als organisatie wil VSA haar medewerkers een uitnodigende en uitdagende werkomgeving bieden. Daarom werk je bij ons op projectbasis, soms zelfs in het buitenland. Wij garanderen gevarieerd werk waarin onze mensen steeds opnieuw worden uitgedaagd. VSA kent een bedrijfscultuur waarin initiatief, creativiteit en openheid worden gewaardeerd in ontplooiingskansen en beloning. Deze opstelling is mede bepalend voor het succes van ons bedrijf. Integriteit vormt voor ons een basisbegrip, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Wil jij verantwoordelijkheid dragen, je kennis verbreden en meebouwen aan de kwaliteit van onze organisatie? Misschien ben jij dan degene die we zoeken.

Copyright 2001 by VSA
SAP R/3 (Enterprise) en SAP Netweaver zijn geregistreerd handelsmerken van SAP AG